Vedos РVaihtoehtoiset vedostusmenetelmät valokuvauksessa ja taidegrafiikassa

Tätä blogia kirjoitetaan pääasiassa englanniksi, mutta seuraavassa myös lyhyt yhteenveto suomeksi. Kaikki kommentit ja keskustelu ovat luonnollisesti tervetulleita myös suomeksi.

Tutkimushankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön erilaisia käsityönä toteutettavia historiallisia ja vaihtoehtoisia taidegrafiikan ja valokuvauksen vedostusmenetelmiä, täydennettynä nykypäivän laitteilla ja digitaalisilla tekniikoilla. Tutkimus tullaan suorittamaan Satakunnan ammattikorkeakoulussa / Liiketalouden ja kuvataiteen Kankaanpään yksikössä.

Historiallisten ja vaihtoehtoisten vedostusmenetelmien harjoittaminen edellyttää taidegrafiikan ja valokuvavedostuksen perusteiden ymmärtämistä. Työskentelijältä odotetaan sekä yleisen taidegrafiikan käsitteiden että valokuvauksen sensitometrian perusteiden hallintaa. Tutkittavat menetelmät eivät ole välttämättä suoraan sovellettavissa työelämän käytäntöihin, koska niiden ideana on uniikkius ja ainutlaatuisuus, jotka viittaavat taiteilijan ilmaisukeinoihin. Nykyaikaiset tekniikat taas pyrkivät vaivattomaan ja automatisoituun prosessien hallintaan, jolloin lopputulokset tasapäistyvät ja standardisoituvat. Tämän hankkeen tarkoituksena on rohkaista opiskelijoita, ammattitaiteilijoita ja -valokuvaajia vaihtoehtoisiin menettelyihin tutustumiseen.

Kuitenkin myös kaupallisille valokuvaajille ja graafikoille nämä menetelmät tarjoavat uusia kuvantekemisen mahdollisuuksia, vedoten myös alituiseen uusia kuvan esitystapoja etsiviin asiakkaisiin ja kuvankäyttäjiin. Myös museot ja konservointilaitokset voivat käyttää hyväkseen vanhojen tekniikoiden tuntemusta.

Hankkeen myötä kertyvä osaaminen tarjoaa mahdollisuudet taideopetuksen ja taiteen ammatin harjoittamisen sisällölliseen kehittämiseen siten, että historiallisesti arvokas tieto ja menetelmät tuodaan ammattitaiteilijoiden, -valokuvaajien ja kuvataiteen opiskelijoiden saataville.

Tervetuloa!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kankaanpäässä 30.04.2007

Pirkko Holm, taidegraafikko, taidegrafiikan lehtori / SAMK
Jalo Porkkala, valokuvaaja, valokuvauksen opettaja / SAMK